E-REKRUTACJA WELDON SCHOOL

Wypełnij formularz w celu rejestracji

Dane rodziców:

Dane opiekunów:
(należy wypełnić w przypadku kiedy dziecko nie jest wychowywane przez rodzica/ów)


Adres zameldowania (z dowodu osobistego):


Adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zameldowania):


Upoważniam do odbierania ze szkoły mojego dziecka nastepujące osoby:

Dane dziecka:* - pola wymagane